Ons advocatenkantoor

Voor bedrijven en particulieren

Wauters & Partners staat in voor juridische dienstverlening aan zowel bedrijven als particulieren.

Ons advocatenkantoor richt zich zowel op zelfstandigen als op kleine en middelgrote ondernemingen. Onze advocaten kunnen u zowel preventief als remediërend bijstaan in alle materies van het economische leven. We denken hierbij aan het verlenen van juridisch advies, het opstellen van diverse contacten in diverse rechtsmateries, het opstellen van algemene voorwaarden, ondersteuning bij personeelsbeleid, voorstellen inzake debiteurenbeheer, het invorderen van facturen, het regelen van betwistingen inzake levering, huur, onrechtmatige mededinging edm. Indien gerechtelijke procedures niet kunnen worden vermeden, informeren we u aangaande de verschillende stappen in de procedure en wordt samen overlegd aangaande de te ondernemen initiatieven en strategie.

Wauters & Partners beschikt tevens over een jarenlange ervaring op het gebied van incasso. Efficiëntie, automatisering, ervaring en specialisatie zijn hierbij noodzakelijk. Het kantoor beschikt dan ook over een geautomatiseerde afdeling die zich richt op het professioneel, snel en doeltreffend innen van schuldvorderingen, zowel lastens handelaren als lastens particulieren.

Als particulier komt u geregeld in aanraking met diverse rechtstakken zoals eigendomsrecht, huurrecht, arbeidsrecht, bouwrecht, strafrecht, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, overeenkomsten, contracten en personen- en familierecht met o.a. echtscheidingen, adoptie, afstamming en familiaal vermogensrecht. Vroegtijdige juridische bijstand door een advocaat kan onnodige problemen en conflicten vermijden en/of u bijstaand in gerechtelijke procedures.

Loopt er financieel iets fout, dan kan u op ons advocatenkantoor ook terecht voor informatie aangaande de procedure collectieve schuldenregeling. Onze advocaten zijn hierin zeer onderlegd zowel wat betreft het opstellen van verzoekschriften als het behandelen van dossiers als schuldbemiddelaar.