Wettelijke informatie

Wauters & Partners Advocaten Burgerlijke Vennootschap
Maatschappelijke zetel te BE – 8800 Roeselare, Stationsdreef 122
Ondernemingsnummer: 0809.580.212
RPR: West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk
BTW: BE 0809 580 212
Kantoorrekening: BE03 7340 4153 3284
Derdenrekening: BE78 7340 4153 3486