Expertises

In volgende materies bouwden de advocaten van Wauters & Partners de nodige expertise op.

Vennootschapsrecht – Ondernemingsrecht – Handelsrecht

Incasso, consumentenrecht, tenuitvoerlegging en insolventie

Goederenrecht – Zakenrecht – Pachtrecht – Bouwrecht

Contractenrecht

Aansprakelijkheidsrecht – verzekeringen

Arbeidsrecht – arbeidsongevallen

Gerechtelijk recht

Strafrecht

Personen- en familierecht

De bovenvermelde materies zijn niet limitatief. Indien u uw probleem niet direct terugvindt onder de voormelde takken kan u steeds contact opnemen om na te gaan of ons advocatenkantoor u hierin kan bijstaan. Indien de advocaten van Wauters & Partners niet beslagen zijn in een bepaalde materie, brengen we u hiervan direct op de hoogte.

Wauters & Partners advocatenkantoor doet beroep op gespecialiseerde medewerkers in diverse rechtstakken. Indien nodig werken we samen met specialisten in andere beroepscategorieën, telkens in nauwe samenspraak met de cliënt.